Ill be right back

zaraz wracam


Podobne:

Ill make it worth your while - nie pożałujesz tego, wynagrodzę ci to


Ill manage somehow - jako¶ sobie poradzę


Ill think about it - zastanowię się nad tym


Im aching all over - wszystko mnie boli


Im all ears - zamieniam się w słuch


Im always on the run - wiecznie jestem zabiegany


Im fed up with it! - mam tego do¶ć!


Im glad to hear it - miło mi to słyszeć