Come to one's senses

pój¶ć po rozum do głowy


Podobne:

Come to power - doj¶ć do władzy


Come to somebody's aid - przyj¶ć komu¶ z pomoc±


Come to somebody's defence (UK)/defense (US) - przyj¶ć komu¶ z pomoc±, stan±ć w czyjej¶ obronie


Come to terms with somebody - doj¶ć do porozumienia z kim¶


Come to the point - przej¶ć do sedna sprawy


Come true - spełnić się (np. o marzeniach)


Come/draw to an end - dobiegać końca


Commit a crime - popełnić przestępstwo