Be out of question

nie wchodzić w rachubę, być wykluczonym


Podobne:

Be out of work - być bez pracy


Be playing a waiting game - grać na czas


Be quick on the draw - szybko zrozumieć o co chodzi, w mig chwytać o co chodzi


Be ranked third - być sklasyfikowanym na trzecim miejscu


Be right about something - mieć rację w jakiej¶ sprawie


Be second to none - nie mieć sobie równych


Be seized with something - być ogarniętym czym¶ (np. strachem)


Be subject to something - podlegać czemu¶