I beg your pardon - przepraszam


I can hardly believe it - z trudem mogę w to uwierzyć


I can't figure it out - nie mogę tego zrozumieć/poj±ć


I can't help it - nic na to nie poradzę


I could have sworn that... - mógłbym przysi±c, że...


I couldn't believe my eyes! - nie wierzyłem własnym oczom!


I couldn't care less - nic mnie to nie obchodzi, mam to gdzie¶


I couldn't get a word in edgeways (UK)/edgewise (US) - nie mogłem doj¶ć do słowa


I didn't expect that of her - nie spodziewałem się tego po niej


I didn't mean it - tak mi się tylko powiedziało, nie chciałem tego powiedzieć


I don't buy it - nie kupuję tego, przen. nie wierzę w to


I get the idea - rozumiem, zaczynam rozumieć


I have a lump in my throat - ¶ciska mnie w gardle


I have a sore throat - boli mnie gardło


I have no intention of doing it - nie mam najmnieszego zamiaru tego robić


I have nothing further to add - nie mam już nic do dodania


I haven't got the slightest idea - nie mam zielonego pojęcia


I kind/sort of like it - trochę to lubię


I leave it to you - zostawiam to tobie, to zależy od ciebie


I mean business - nie żartujęStrony:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10