Ease the pain - złagodzić ból


Easier said than done - łatwiej powiedzieć niż zrobić


Easy come, easy go - łatwo przyszło, łatwo poszło


Either way - tak czy owak


End in a tie - zakończyć się remisem (w sporcie)


Even odds - równe szanse


Even though - mimo że, chociaż


Every now and then - co jaki¶ czas


Every other day - co drugi dzień


Every time - za każdym razem


Exchange of views - wymiana pogl±dów


Experience shows that... - do¶wiadczenie pokazuje, że...


Express a view - wyrazić pogl±d


Express an opinion - wyrazić opinię


Expressions of sympathy - wyrazy współczuciaStrony:   1