Daily life - codzienne życie


Dash somebody's hope - zniweczyć czyje¶ nadzieje


Day by day - dzień po dniu


Dead end - ¶lepa uliczka


Declare war on somebody - wypowiedzieć komu¶ wojnę


Deserve credit - zasługiwać na uznanie


Die a natural death - umrzeć ¶mierci± naturaln±


Difference of opinion - różnica zdań


Dirt cheap - tani jak barszcz


Dirty joke - ¶wiński, nieprzyzwoity dowcip/kawał


Disappear from view - znikn±ć z oczu


Disappear without a trace - znikn±ć bez ¶ladu


Disturb the peace - zakłócać porz±dek


Do a good turn - zrobić dobry uczynek


Do a great job - wykonać kawał dobrej roboty


Do exercises - robić ćwiczenia (np. w zeszycie)


Do harm to somebody - wyrz±dzić komu¶ krzywdę


Do one's duties - wypełniać swoje obowi±zki


Do something out of habit - robić co¶ z przyzwyczajenia


Do voluntary work - pracować jako wolontariuszStrony:   1  2  3