Call something into question - zakwestionować coś


Carrot and stick - metoda kija i marchewki


Carry out an experiment - przeprowadzić eksperyment


Cast one's vote - oddać głos (wyborczy)


Catch a cold - przeziębić się


Catch sight of something - dostrzec coś


Catch somebody red-handed - złapać kogoś na gorącym uczynku


Catch somebody's interest - wzbudzić czyjeś zainteresowanie


Chain of events - splot wydarzeń


Change beyond recognition - zmienić się nie do poznania


Change hands - zmieniać właściciela


Change one's mind - zmienić zdanie, rozmyślić się


Change the subject - zmieniać temat


Cheap to run - tani w eksploatacji


Chip of the old block - wykapany ojciec/matka


Claim damages - żądać odszkodowania


Classic example - klasyczny przykład


Clear conscience - czyste sumienie


Clear the table - posprzątać ze stołu


Close at hand - w zasięgu rękiStrony:   1  2  3