Under cover of darkness - pod osłon± ciemno¶ci


Under cover - w przebraniu


Under discussion - omawiany


Under false pretences - podstępem


Under pressure - pod wpływem stresu; pod naciskiem


Under threat of something - pod groĽb± czego¶


Until further notice - aż do odwołania


Up to a point - do pewnego stopnia


Up to the mark - na przyzwoitym poziomie


Ups and downs - wzloty i upadki


Upside down - nogamiStrony:   1