The worst is behind you - najgorsze masz za sob±


Take (to) flight - uciec


Take a firm stand on something - przyj±ć stanowcz± postawę wobec czego¶


Take a holiday - wzi±ć urlop


Take a leaf out of somebody's leaf - wzorować się na kim¶, na¶ladować


Take a lot of trouble - zadać sobie dużo trudu


Take a turn for the better - polepszyć się, poprawić się


Take action to - podj±ć kroki w celu


Take advantage of somebody - wykorzystać kogo¶ (nieuczciwie)


Take advantage of something - wykorzystać co¶, korzystać z czego¶ (w pełni)


Take an exam - przyst±pić do egzaminu


Take care! - uważaj na siebie!


Take effect - zacz±ć działać


Take exercise - ćwiczyć, gimnastykować się


Take issue with somebody - nie zgadzać się z kim¶


Take it easy! - spokojnie! ostrożnie!


Take measures - przedsięwzi±ć ¶rodki


Take my word for it - możesz mi wierzyć, masz moje słowo


Take office - obj±ć urz±d


Take orders from somebody - wykonywać czyje¶ rozkazyStrony:   1  2  3  4  5  6  7