Rack one's brains for something - łamać sobie nad czym¶ głowę


Raise one's voice - podnosić głos


Raise the alarm - wszcz±ć alarm


Ranging from... to... - pocz±wszy od..., a skończywszy na...


Rate a mention - być wartym wspomnienia/wzmianki


Rate of interest - stopa procentowa


Reach an agreement on - osi±gn±ć porozumienie w


Reach as far as... - sięgać aż do...


Read somebody's mind - czytać komu¶ w my¶lach


Refresh somebody's memory - od¶wieżyć komu¶ pamięć


Regular customer - stały klient


Remain a mystery - pozostawać tajemnic±


Resort to force - uciekać się do użycia siły


Result in failure - zakończyć się niepowodzeniem


Result in something - kończyć się czym¶, spowodować co¶


Retire from public life - wycofać się z życia publicznego


Return a call - oddzwonić


Return to normal - wracać do normy


Reveal a secret - zdradzić tajemnicę/sekret


Right and wrong - dobro i złoStrony:   1  2