Necessary evil - zło konieczne


Never mind about... - mniejsza o...


Never say die! - nie poddawaj się!


Next door - po s±siedzku, obok


No chance! - nie ma mowy! nic z tego!


No hard feelings! - bez urazy!


No harm done - nic złego się nie stało


No pain, no gain - bez pracy nie ma kołaczy


No problem! - nie ma sprawy!


No strings attached - bez zobowi±zań, bez dodatkowych warunków


None the worse - wcale nie gorszy/gorzej


Not count for much - nie mieć większego znaczenia


Not for the world - za nic na ¶wiecie


Not on your life! - nigdy w życiu!


Nothing compares to... - nic nie może się równać z...


Nothing ever happens here - tu się nigdy nic nie dzieje


Nothing of interest - nic ciekawego


Nothing of the kind/sort - nic podobnego, nic z tych rzeczy


Nothing succeeds like success - sukces rodzi sukces


Nothing to speak of - nic, o czym warto mówićStrony:   1  2