Make a big deal out of something - wyolbrzymiać coś


Make a deal - dogadać się, dojść do porozumienia


Make a fire - rozpalić ognisko


Make a fool of oneself - zrobić z siebie głupka


Make a joke of... - stroić sobie żarty z...


Make a killing - zbić fortunę


Make a loss - przynieść straty


Make a mistake - popełnić błąd, pomylić się


Make a noise - hałasować


Make a profit - osiągnąć zysk


Make a run for it - rzucić się do ucieczki


Make a statement - złożyć oświadczenie


Make a wish - pomyśleć sobie życzenie


Make an appointment - ustalić termin spotkania


Make an attempt at doing something - podjąć próbę zrobienia czegoś


Make an effort to do something - postarać się coś zrobić, wysilić się


Make an offer - składać ofertę


Make arrangements for - czynić przygotowania do


Make believe that - udawać, że


Make do without something - dać sobie radę bez czegoś, obejść sięStrony:   1  2  3