Losowe:

Watch the time - kontrolować czas


Count down - odliczać


Off the top of one's head - z głowy, bez namysłu


Up to a point - do pewnego stopnia


No hard feelings! - bez urazy!


Go halves - dzielić się po połowie


Peace talks - rozmowy pokojowe


At the point of something - u progu czego¶


Find something impossible - uważać co¶ za niemożliwe