Losowe:

Be out of question - nie wchodzić w rachubę, być wykluczonym


Come to one's senses - pój¶ć po rozum do głowy


Against the law - niezgodnie z prawem


On the face of it - na pozór


Good luck! H hand in hand - powodzenia! trzymaj±c się za ręce


Rack one's brains for something - łamać sobie nad czym¶ głowę


Die a natural death - umrzeć ¶mierci± naturaln±


Ill be right back - zaraz wracam


Show evidence of something - przejawiać oznaki czego¶