Losowe:

Hang on! - zaczekaj!


If all else fails - je¶li wszystko inne zawiedzie


Know what's what - wiedzieć co i jak


Have nothing to hide - nie mieć nic do ukrycia


In public - publicznie


In memory of somebody - ku pamięci kogo¶


To one's shame - ze wstydem


Block somebody's view - zasłaniać komu¶ widok


On time - punktualnie